Finanse osobiste – co to takiego?

Finanse osobiste – co to takiego?

Finanse osobiste to szerokie i niejednoznaczne pojęcie. Można rozpatrywać je w dwóch ujęciach – bankowym i prywatnym. Finanse osobiste w ujęciu prywatnym to nierozerwalnie połączone ze sobą elementy funkcjonujące w życiu każdego człowieka i codziennie mu towarzyszące. Finanse osobiste to fundusze zasilające budżet domowy. To obieg zarabianych, zarządzanych oraz wydawanych jak również oszczędzanych pieniędzy.

gotówka
Zarobek otrzymuje się z tytuły wynagrodzenia w pracy lub z tytuły renty, emerytury bądź innego świadczenia czy też źródła. Opłaty stanowią wydatki na comiesięczne rachunki. Wydatki przeznacza się na zakup niezbędnych produktów potrzebnych do życia jak np. żywność, odzież. Natomiast oszczędności są pozostałościami z pieniędzy, które zostały zgromadzone i niewydane w danym miesiącu. Można je zainwestować w celu pomnożenia ich. Służą do tego różne konta oszczędnościowe czy też lokaty.

Finanse osobiste w ujęciu bankowym to grupa finansowych produktów, które są przeznaczone dla indywidualnego klienta jak np. konta osobiste, kredyty hipoteczna, samochodowe czy gotówkowe czy nawet konsolidacyjne.

depresja

Finanse osobiste stanowią węższe pojęcie niż finanse gospodarstw domowych, ponieważ obejmują dużo procesów związanych z organizacją, gromadzeniem i gospodarowaniem środków pieniężnych przez osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Za finanse osobiste można uznać majątek członka rodziny lub całej rodziny.
Na finanse osobiste składają się: planowanie finansów osobistych i zarządzanie finansami osobistymi. Poza nimi wyróżnia się dodatkowo takie obszary, a właściwie zarządzanie: ryzykiem, inwestycjami, kapitałem obcym oraz wydawanie (planowanie wydatków), sukcesja (prawo spadkowe) jak również planowanie emerytalne (emerytury).

Podstawą finansów osobistych stanowi planowanie w krótkim oraz długim okresie. W planie długookresowym uwzględnia się ustalone cele zawodowej kariery i życia prywatnego. Na początku należy ustalić co chce się osiągnąć w życiu osobistym i zawodowym. Na podstawie tego planu można skonstruować plan finansowy, ponieważ każdy wtedy jasno widzi i wie do czego dąży, ile mu jeszcze brakuje, jak dużo wysiłku musi włożyć w pracę nad sobą i codziennymi obowiązkami.

seniorzy
Finanse osobiste uczą jak planować i zarządzać nie tylko swoimi pieniędzmi, ale tez majątkiem, by osiągnąć zamierzone cele. To obszar interdyscyplinarny, który można nawiązać nie tylko do dziedziny finansów, ale także do ekonomii i zarządzania. Na finanse osobiste na pewno składają się: planowanie finansowe osób wchodzących w skład domowego gospodarstwa, kredytowanie, inwestowanie, planowanie emerytalne. Podstawę stanowią plany finansowe i posiadany budżet gospodarstwa domowego czy sporządzany bilans majątkowy. Zarządzanie osobistymi finansami oznacza ciągłą pracę nad gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi, które mają na celu realizację celów finansowych. To pewien układ elementów wpływających na siebie wzajemnie takich jak: praca, wydatki, oszczędzanie i podejmowane, przemyślane inwestycje.